YGS-LYS

YGS, Yüksek öğretime geçiş sınavı ve aynı zamanda bir baraj sınavıdır.
40 matematik, 40 Türkçe, 40 fen, 40 sosyal olmak üzere toplam160 sorudan oluşur. YGS sınavında başarı için 160 dakikalık sürede 160 sorunun da çözülmesi beklenir. Barajı geçen öğrenci LYS ye girme hakkı kazanır.

LYS, Lisans yerleştirme sınavıdır.
LYS1: Matematik sınavıdır.
50 matematik(85 dakika) , 30 geometri(60 dakika) sorusundan oluşur.
LYS2: Fen Bilimleri sınavıdır.
30 Fizik (45 dakika), 30 Kimya (45 dakika), 30 Biyoloji (45 dakika) sorusundan oluşur.

YGS de öğrenciler Mat1 (6-7-8-9. sınıflar) konularından,
LYS de Mat2 ( 10-11-12. sınıflar) konularından sorumludur.

Geometride YGS-LYS konuları matematik kadar keskin çizgilerle ayrılmamıştır.
Genel anlamda konular ortaktır.