TEOG

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavıdır. TEOG sisteminin amacı öğrencinin başarısını anlık bir performansa değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir. Önümüzdeki yıllarda, ÖSYM’nin liselerde de TEOG sistemini getireceği konuşulmaktadır. YGS-LYS sınavlarının kalkıp, sonuç değerlendirme yerine süreç değerlendirmenin gelmesi beklenmektedir. Dolayısıyla öğrencinin okul başarısı daha da önem kazanmaktadır.
TEOG, MEB in yaptığı sadece bir sınav değildir. TEOG 8.sınıflara 6 ana dersten 2 defa uygulanan bir sınav sistemidir. Bu sene yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci TEOG sınavına girdi.

TEOG sınavının amacı ;
öğrencinin başarısını geniş bir zaman dilimine yayarak ölçmektir.
TEOG sınavı öğrencilere 2 günde uygulanır ve her gün 3 dersten sınav olacak şekilde planlanır.

Her öğrenci kendi okulunda sınava girer.
Her ders 20 sorudan oluşur ve 40 dakikalık periyotlar halinde uygulanır.

Her periyot arasında 30 dakikalık dinlenme araları verilir.
MEB, TEOG sınavını merkezi olarak yapar.

TEOG sınavının uygulandığı 6 ders:
* Türkçe
* Matematik

* Fen ve Teknoloji
* Yabancı Dil
* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
* Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG soruları öğrencilerin;
* Yorumlama
* Analiz yapma
* Eleştirel düşünme
* Sonuçları tahmin etme
* Problem çözme
gibi becerilerini ölçmeye yöneliktir.

TEOG soruları 4 şıklıdır ve 3 yanlış, 1 doğruyu götürmez. Her doğru soru 5 puandır.

TEOG sınavının olumlu yönleri;
* Bütün öğretim dönemini test etmeye çalışıyor olması
* Uzun döneme yayılması
*  Stresi azaltmaya çalışması
* Müfredata dayalı olması

TEOG sınavının olumsuz yönleri;
* Müfredatın bazı okullarda daha yavaş tutulması
* Güvenlik zafiyeti
* Sorularda yanlışlıklar (hatalı sorular) olması
* Mazeret sınavlarının uygulanması
* Giriş kartı uygulaması

TEOG un 1. sınavı kasım ayının son haftası, mazeret sınavı aralık ayının ikinci haftası uygulanır.
2. sınavı nisan ayının son haftası, mazeret sınavı mayıs ayının ikinci haftası uygulanır.
2 yazılı olan derslerin 1. yazılısı
 TEOG modelinde, 3 yazılı olan derslerin 2. yazılısı TEOG modelinde uygulanır.

 

TEOG sisteminde öğretmen kanaat notu etkili değildir.
TEOG da en yüksek puanı haftada 5 ders saati olan Türkçe dersi getirir.

YEP: Yerleştirme Esas Puanı
MYS: Merkezi Yazılı Sınavlar
YBP : Yıl sonu Başarı Puanı
YEP =  MYS (%70 ) + YBP ( % 30 )
Yıl sonu başarı puanı öğrencinin notlarının, ders saatine göre hesaplanmasıdır. Her dersin ağırlıklı ortalaması alınır.
 Puan eşitliği durumunda öğrencinin tercih önceliği, YBP ve özürsüz devamsız gün sayısının azlığı göz önünde tutularak yerleştirme yapılır.

YEP Hesaplaması
6. Sınıf YBP      : 98
7. Sınıf YBP      : 100
8. Sınıf YBP      : 95
8. Sınıf Ortak Sınav Puanı 675 olan bir öğrencinin Yerleştirme Esas Puanı;
98 + 100 + 95 + 675 = 968
OYP = 968/2 = 484 olur. (Tam Puan: 500)